รีวิวปืน nerf super soaker freezefire ไทยครับ

author Kanchanit Fujioka   2 мес. назад
109 views

0 Like   0 Dislike

Nerf Squad 5: The Ambush

Nerf Squad 5: The Ambush, brought to you by PDK Films! This is the 5th Nerf video of the Nerf Squad series. In this mission, Nerf Squad must enter the woods and eliminate an Al Qaeda group. Subscribe for more Nerf Squad videos! #nerf #nerfsquad #pdkfilms #kingkousky Join Nerf Squad and subscribe to PDK Films to get all of our new Nerf videos, and remember to turn on post notifications! Also subscribe to my gaming channel: King Kousky. King Kousky ► https://youtube.com/kingkousky Nerf Squad videos ►https://bit.ly/2NcqX1f Nerf blasters and merch ► https://amzn.to/2sVaDtj Business inquiries ► paulkousky@gmail.com About PDK Films: My name is Paul Kousky and I’m the director of PDK Films, which is the biggest Nerf channel on YouTube! I make all kinds of crazy Nerf videos with Nerf blasters, and I’m known for creating the popular Nerf Squad and Nerf First Person Shooter series on YouTube. If you like Nerf then be sure to join Nerf Squad by subscribing to PDK Films, and remember to check out my gaming channel: King Kousky. Instagram ► https://instagram.com/paulkousky Facebook ► https://facebook.com/paulkousky Twitter ► https://twitter.com/paulkousky Thank you for watching my Nerf videos!

World's LARGEST SUPER SOAKER!! (not clickbait)

Introducing the Guinness World Record Largest Super Soaker evaa at 7 ft long!! This could definitely shoot Ralphie's eye out. Learn more about your actual DNA from 23andMe here: https://23andme.com/MarkRober Bob's Video- https://www.youtube.com/watch?v=gL5CO2wlBgE&feature=youtu.be Thanks to Nathan for the High Speed camera. If you need a High Speed camera to rent for super cheap check him out. Insanely low prices for great gear- http://www.aimed-research.com/ Grant Thompson from the King of Random made a version himself. Mine is WAAAY longer by an inch though: https://youtu.be/sMcVfEt6Di0 Shout out to my buddy Ken Glazebrook of NASA JPL fame for his significant help on designing and fabricating the gun. Dani does prop work and made the gun look as amazing as it does- https://www.facebook.com/GatewayProps/ More info on Super Soaker inventor Lonnie Johnson- http://johnsonstem.org/ Link to our CAD files and build lists (BUT SERIOUSLY 2,400 PSI IS BASICALLY A BOMB. WE TOOK A LOT OF PRECAUTIONS NOT SHOWN HERE SO ONLY ATTEMPT THIS IF YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING. I DON'T WANT TO HAVE TO ATTEND YOUR FUNERAL BECAUSE I DON'T LIKE TO TRAVEL): https://www.dropbox.com/sh/yb0yshpf1sebguj/AAAiI8gpq63N7fZMJGJoNLwVa?dl=0 MUSIC- 0:27- Cereal Killa- Blue Wednesday - https://soundcloud.com/bluewednesday/ 1:02- Time to be Sad- Andrew Applepie- http://www.andrewapplepie.com/ 2:15- Berlin- Andrew Applepie- http://www.andrewapplepie.com/ 6:35- Frisbee- Andrew Applepie- http://www.andrewapplepie.com/ 8:44- Too Happy to be cool by Notebreak- https://soundcloud.com/notebreak/dubstep-too-happy-to-be-cool Summary: I made the world's largest Super Soaker as a follow up to my World's Largest Nerf Gun. It shoots at 2,400 psi and 243 mph. I destroy a bunch of stuff in slow motion and talk to the inventor of the Super Soaker Lonnie Johnson. PLEASE CONSIDER SUBSCRIBING: http://tinyurl.com/MarkRober-Sub ****************************************­ I make videos like this once a month all year long while supplies last: CHECK OUT MY CHANNEL: http://tinyurl.com/MarkRober-YouTube FACEBOOK: https://www.facebook.com/MarkRoberYouTube TWITTER: https://twitter.com/#!/MarkRober INSTAGRAM: https://www.instagram.com/markrober/

ปืนเนิร์ฟไฟฟ้า Rapid Strike ปะทะปืนไฟฟ้าออบี้ Electric NERF VS. Electric ORBEEZ

Electric NERF Vs. Electric OBRBEEZ

ปืนฉีดน้ำ หนึ่งเดียวในโลก How to create a water gun one of the world EP1

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างที่สามารถแนะนำได้ เครื่องปั๊มน้ำเล็ก 12VDC 25W 3.2L/Min กดลิ้งนี้เลย http://ho.lazada.co.th/SHUuvI?sku=TH754ELAW44JANTH-1482166&redirect=http%3A%2F%2Fho.lazada.co.th%2FSHUuvJ%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lazada.co.th%252Fthaivasion-12vdc-25w-32lmin-1031779.html%253foffer_id%253D%257Boffer_id%257D%2526affiliate_id%253D%257Baffiliate_id%257D%2526offer_name%253D%257Boffer_name%257D_%257Boffer_file_id%257D%2526affiliate_name%253D%257Baffiliate_name%257D%2526transaction_id%253D%257Btransaction_id%257D ดีซีโวลต์มิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์ กดลิ้งนี้เลย -แบบกันน้ำได้ http://ho.lazada.co.th/SHUuvI?sku=UN355OTAB3UET3ANTH-87630958&redirect=http%3A%2F%2Fho.lazada.co.th%2FSHUuvJ%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lazada.co.th%252Fproducts%252Fwaterproof-028-dc-35-30v-mini-digital-led-voltmeter-volt-meter-f-12v-car-mot-yellow-intl-i149485416-s173944281.html%253Fspm%253Da2o4m.searchlist.list.3.2e65e5550KSi7M%2526search%253D1%2526offer_id%253D%257Boffer_id%257D%2526affiliate_id%253D%257Baffiliate_id%257D%2526offer_name%253D%257Boffer_name%257D_%257Boffer_file_id%257D%2526affiliate_name%253D%257Baffiliate_name%257D%2526transaction_id%253D%257Btransaction_id%257D แบบธรรมดา-http://ho.lazada.co.th/SHUuvI?sku=OE857OTCAWRHANTH-3214116&redirect=http%3A%2F%2Fho.lazada.co.th%2FSHUuvJ%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lazada.co.th%252F028-330-2468573.html%253foffer_id%253D%257Boffer_id%257D%2526affiliate_id%253D%257Baffiliate_id%257D%2526offer_name%253D%257Boffer_name%257D_%257Boffer_file_id%257D%2526affiliate_name%253D%257Baffiliate_name%257D%2526transaction_id%253D%257Btransaction_id%257D DC มอเตอร์ควบคุมความเร็ว กดลิ้งนี้เลย http://ho.lazada.co.th/SHUuvI?sku=UN355HLAA98PWEANTH-18920908&redirect=http%3A%2F%2Fho.lazada.co.th%2FSHUuvJ%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lazada.co.th%252F10v12v24v30v-120w-pwm-ccm2-dc-intl-15523358.html%253foffer_id%253D%257Boffer_id%257D%2526affiliate_id%253D%257Baffiliate_id%257D%2526offer_name%253D%257Boffer_name%257D_%257Boffer_file_id%257D%2526affiliate_name%253D%257Baffiliate_name%257D%2526transaction_id%253D%257Btransaction_id%257D ปืนฉีดน้ำที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการ และตอบสนองความต้องการของผู้สร้าง สามารถเล่นได้หลายรูปแบบ ยิงแบบตรง ยิงแบบละออง ยิงแบบม่านหมอก Water guns made of imagination. And meet the needs of the creators. Can be played in many forms.

รีวิวเลโก้ Star Wars

Comments for video: